Szarvák Tibor

 

Az audio-vizuális kultúra állapota

(néhány kérdőíves vizsgálat tükrében 1997-1999)

 

Elméleti bevezető

 

Kevés olyan kutatás volt az elmúlt évtizedben, ami a modernizáció központjául a tömegkommunikációs alrendszert választotta, pedig a tömegkommunikáció nemcsak klímát teremt az innovációs folyamatok befogadáshoz, hanem gerjeszti és közvetíti is a modernizációt, az értékeket, a normákat, a magatartásmintákat, az életmódelemeket stb.

Úgy véljük, hogy a napjainkban érvényesülő modernizációs megatrendek közül a globalizáció erősödése és ezzel egyidejűleg a lokalitás és a regionalitás jelentőségének növekedése a legszembetűnőbb. A lokalitás az a tér, az a prizma, amelyen a globalizáció hatása megtörik. A regionalitás és a kommunikációs alrendszer egymásra hatásakor érdemes megvizsgálni, hogy milyen mértékben nyitottak egy térség tömegkommunikációs kultúra-közvetítő rendszerei (ide sorolható minden, a multiplex mozitól a városi televíziókig). Annyira nyitottak-e, hogy – ellenállás nélkül beengedve minden ún. főhatást – szinte ,,felolvadnak” globalizálódó-homogenizálódó környezetünkben vagy ellenkezőleg: oly mértékben zártak, hogy - ,,vasfüggönyt” eresztve minden vélt vagy valós globalizációs veszély elé – kizárják magukat a modernizációs világfolyamatokból. Vizsgálandó az is, hogy megfelelő nyitottsággal rendelkeznek-e ahhoz, hogy a modernizációs centrumokból érkező inputokra megfelelően különböző output válaszokat adva megőrizhessék relatív önállóságukat, rendszer-identitásukat.

1997-1999 között a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézetének Szolnoki Társadalomkutató Csoportja számtalan1 olyan survey vizsgálatot végzett, amelyek kellő tényanyagot biztosítanak az audio-vizuális kultúra lokális állapotfelméréséhez. Jelen tanulmányban - bár az audio-vizuális kultúra több elemét is érintjük - a mozira, a mozizás új lehetőségeire, valamint az (al)rendszer szempontú megközelítésekre2 helyezzük a hangsúlyt, s területileg és társadalmilag főként a megyeszékhelyre, de kontrollként megyei trendekre is fókuszálunk.

 

 

Az audio-vizuális kultúra helyzete egy térkapcsolati elemzés3 tükrében

 

A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézetének Szolnoki Társadalomkutató Csoportja a megye települési önkormányzatainak küldött, önkitöltős – nyitott és zárt kérdéseket egyaránt tartalmazó -kérdőívek segítségével térkapcsolati vizsgálatokat végzett 1999 júniusában4. A fejezet értelmezéshez elengedhetetlen néhány fogalom magyarázata. Eljárói vonzásnak nevezzük azt, amikor egy-egy település valamilyen kínálata racionális cselekvésre kényszeríti az adott település lakóját. Statikus vonzásnak nevezzük azt, amikor a település kínálatát helyben veszik igénybe más település polgárai.

Ebben a fejezetben az audio-vizuális kultúra fogalmát tágan, az információs társadalom irányából értelmezzük. Ide sorolunk minden olyan eszközt, amellyel az audio-vizuális kultúrát elérheti a megye polgára.

A kistérségek közös jellemzője, hogy a települési videotékák majdnem mindenütt működnek.. A 100 éves múlttal rendelkező mozi esetében a karcagi kistérség előkelő helyen áll, mert a települések többségében működik a mozi, a térségközpontban még művészfilmeket is vetítenek. Helyi televíziós kezdeményezések is sokfelé vannak, de helyi rádiós működésről nem tudunk. Az önkormányzat és intézményeiknél átlagosan 115 számítógép5 található. Az Internet elérésére kistérségi átlagban 21 számítógép alkalmas.6

A tiszazugi kistérség területén – a központ és Cserkeszőlő kivételével - nincs mozi. A megszűnés átlagos éve 1989.7 Két településen működik helyi tv. Az önkormányzatoknál és intézményeiknél átlagosan 28 számítógép8 üzemel. Az internetet kistérségi átlagban9 három számítógépről lehet elérni.

A szolnoki kistérség moziellátottsága rossz. A válaszadó települések többségében nincs vetítés. A filmszínházak a statisztikai átlag szintjén10 1989-ben csukták be kapuikat. Helyi tv két helyen működik, helyi rádió a -válaszadó településeken – nem üzemel. Az önkormányzatoknál és intézményeiknél átlagosan11 23 gép van, s majdnem egy tucatról az Internet12 is elérhető.

A tiszafüredi kistérségben a mozik többsége nem vetít filmeket. Az átlagos megszűnési év13 1985. Helyi tv és rádió nincs. Az önkormányzatoknál és intézményeiknél fellelhető számítógépek száma átlagosan14 21, az Internetet15 egyről lehet elérni.

A törökszentmiklósi kistérség esetében a központ kivételével nincs mozi. Átlagosan 14 éve16 szűntek meg. Helyi tv és rádió egy helyen sugároz. Az önkormányzatoknál és intézményeiknél átlagosan 45 számítógép17 üzemel. Az internetet kistérségi átlagban18 háromról lehet elérni.

A jászsági kistérség közel felében van legalább heti periódusban vetítő filmszínház. A mozik megszűnésének átlagos éve19 1990. Helyi tv két helyen, rádió egy településen sugároz műsort. Az önkormányzatoknál és intézményeiknél átlagosan20 38 gép van, és több mint egy tucatról az Internet21 is elérhető.

 

A mozi települési vonzásai

A karcagi kistérség esetében filmszínházba a következő településekre járnak a lakók leginkább :Mezőtúr, Kisújszállás, Karcag és (a határos kistérségben) Kunhegyes. A jászsági kistérség települései közül a következőkben járnak el moziba az ott lakók: Jászjákóhalma, Jászivány Jásztelek, Alattyán, Jánoshida, Jászkisér, Jászdózsa, Jászfelsőszentgyörgy, Jászszentandrás. Az eljárói vonzás mellett lényeges elem a statikus vonzás. Jászberény, Jászapáti és (a határos kistérségben) Szolnok mozijai képesek elszívni a jászsági települések lakóit. A tiszafüredi kistérség polgárai a következő településekről mennek leginkább moziba: Tiszaderzs, Tomajmonostora, Tiszabura, Kenderes, Bánhalma, Tiszaörs, Kunhegyes. Tiszafüred, Abádszalók, Kunhegyes, valamint a két szomszédos kistérségi központ - Szolnok, Törökszentmiklós - mozijai vonzzák a tiszafüredi kistérségben élőket.

Tiszaföldvár, Cibakháza, Rákócziújfalu azok a szolnoki kistérségbe tartozó települések, amelyek polgárai gyakran felkeresik a mozikat. A célpont gyakran más megyében van, -Cegléd, Tiszakécske, Budapest – de a kistérségi centrum és alközpont -Szolnok, Martfű - mozijai is vonzzák az érdeklődő kistérségi lakókat.

A tiszazugi települések lakói leginkább a szomszéd megyékbe - Szarvasra, Csongrádra -, illetve a karcagi kistérség településeire Mezőtúrra, valamint Kunszentmártonba és Cserkeszőlőre járnak egy-egy moziban megnézendő játékfilmért.

Tiszapüspökiről, Fegyverekről és Tiszatenyőről érkeznek a törökszentmiklósi kistérség egyetlen mozijába leginkább a filmkedvelők. Az eljárói vonzás ebben az esetben karcagi és szolnoki kistérségi településeket, Martfű, Mezőtúr és Szolnok mozijait érinti leginkább.

 

 

1997: reprezentatív felmérés a 14-25 évesek körében a megyeszékhelyen22

 

A két évvel ezelőtti kutatás23 a közművelődés helyi állapotának feltérképezése mellett a fiatalok tágabb tömegkommunikációs, művelődési és szórakozási fogyasztási szokásainak leírására törekedett.

 

Életmód, művelődés

A fiatalok szabadidejének nagy részét leköti a televíziózás, mivel a válaszadók fele (49 százalék) három órát vagy többet tévézik naponta. Elgondolkodtató, hogy minden tizedik (11 százalék) válaszadó minimum öt órát ül a televízió előtt. A Városi Televízió ifjúsági nézettsége nem túl magas, a fiatalok 40 százaléka egyáltalán nem nézi a helyi televízió adásait. A műsorokkal szemben inkább kritikusak a nézők, mivel a 100 fokozatú skálán (0: nagyon elégedetlen, 100: nagyon elégedett) kapott átlag 43 pont.

A Szigligeti Színház műsoraival való elégedettséget hasonló skálán mértük. A fiatalok inkább elégedettek a város színházával, amit az 57 pontos átlagérték, vagy a 40 százalékos nagyon elégedett válaszarány jelez. A színház látogatottsága viszont már kevésbé kedvező, mert a fiatalok egynegyede egyáltalán nem, egyötöde pedig még az évi 1-2 alkalomnál is ritkábban jár színházba.

Nem csak a szórakozási és művelődési lehetőségekről, hanem a város történéseiről való tájékozódásnak is fontos csatornája a helyi nyomtatott sajtó. A válaszadók körében az Új Néplap a leginkább népszerű (80 százalékuk olvassa valamilyen gyakorisággal), a Jászkunság folyóirat a többség számára ismeretlen. A városi műsorfüzet és a helyi hirdetési újságok olvasottsága is mérsékelten jellemzi a kérdezetteket. A Guttenberg-galaxis válságát jelzi még az a tény, hogy a tanulóifjúság csupán 19 százaléka olvas naponta nem tankönyvet, s elgondolkodtató, hogy 7 százalékuk számára csak a tankönyv nyújt olvasmány élményt.

Az aktív sportolás, zenélés és művészeti tevékenység csak a fiatalok kis hányadára jellemző, hasonlóan a hobbi vagy művészeti kisközösségek aktív tagságához. A szórakozási formák közül kiemelkedik a diszkó szerepe: a fiatalok 61 százaléka legalább havi 1-2 alkalommal (29 százalékuk hetente egyszer) diszkózik. Jelentős még a moziba járók aránya is: a kérdezettek kétharmada havi 1-2 alkalommal, vagy gyakrabban jár moziba. A házibuli sem idegen szabadidő eltöltési forma a válaszadók körében, mivel 40 százalékuk havonta 1-2 alkalommal részt vesz házibulin. (1-2. táblázat)

 

1. táblázat
Egy átlagos szombat este szabadon választhatsz abban, hogy hol töltöd az estédet. A felsorolt lehetőségeket osztályozd annak megfelelően, hogy mennyire szívesen választanád. (százalékban)

 

 

 

nagyon szívesen

szívesen

nem szívesen

egyáltalán nem szívesen

Házibuli

42

44

9

5

Mozi

29

56

13

2

Diszkó

36

34

19

11

Étterem

23

46

24

7

Könnyűzenei koncert

19

50

19

12

Színház

22

41

21

16

Kocsma

11

21

32

36

Művelődési ház

3

21

45

31

Otthon maradok*

5

18

41

36

Kollégiumban maradok**

1

4

11

84

* csak a szolnokiakra vonatkozik,** csak a kollégistákra vonatkozik

 

2. táblázat
Milyen gyakran veszel részt a következőkben? (százalékban)

 

 

 

hetente többször

heti 1-2 alkalom

havi 1-2 alkalom

ritkábban

Mozi

1

14

51

34

Diszkó

4

24

34

38

Valamilyen művészeti csoport próbái az iskolában

1

2

4

93

Valamilyen sportedzés az iskolában

8

12

11

69

Valamilyen szakkör, hobbi csoport az iskolában

1

3

5

91

Valamilyen művészeti csoport próbái a városban

3

2

4

91

Valamilyen sport edzés a városban

13

5

8

74

Valamilyen szakkör, hobbi csoport a városban

2

3

5

90

Házibuli

1

2

37

60

Komolyzenei hangverseny

0

1

7

92

Könnyűzenei koncert

1

0

16

83

 

A mozi az ifjúsági életmódban

A mozit, mint a 100 éves hagyományra visszatekintő közösségi-szórakozási formát vizsgálva elmondható, hogy a vizsgált korosztály körében még mindig jelentős preferencia erővel bír.

Részletesen megnézve néhány kereszttáblát, kiderül, hogy a szombat esti mozi inkább a szolnoki állandó lakhellyel rendelkező fiúk számára fontos. Főként a szakközépiskolások és szakképzősök - 17 évnél fiatalabb korosztály! - mennének el a hétvége első estéjén valamelyik moziba.

A televízió előtt töltött órák száma rossz hatással van a szombat esti mozizásra. Minél többet tévézik a kérdezett, annál nehezebb kimozdítani őt otthonából szombat este egy mozi kedvéért. Ez a trend a gyakoriság vizsgálatakor megfordul. Látható, hogy a hétvégére figyelő televíziós műsorpolitika (versenyhelyzet!) ellenére a 14-25 éves korosztály aktívan látogatja a mozit. A gyakorisági megoszlást (bár nem szignifikánsan) a 19-25 éves korosztály vezeti. A szülői szocializáció tükrében az látható, hogy amíg az apa végzettsége gyakorlatilag nincs hatással a gyermek mozi-preferenciáira, az érettségizett anyákkal ,,rendelkező" megkérdezettek közel kétszer gyakrabban választják a mozit, mint a más végzettségű édesanyák gyermekei.

Fontos megnéznünk, hogy miként jelentkezik a hétköznapokat uraló reklámok befolyásoló hatása a vizsgált korcsoportban. Vagyis: mi alapján (tájékozódási forrás) döntenek úgy a fiatalok, hogy szombat estéjüket a moziban töltsék. A 3. táblázatból kiderül, hogy a szombat esti program-választásban a személyes befogadásnak, a találkozásoknak van kiemelt szerepe.

 

3. táblázat
A mozit legalább szívesen választók (fő) a város szórakozási lehetőségeiről v
aló tájékozódás tükrében

városi tv

16

helyi rádiók

22

Új Néplap

28

utcai plakát

65

barátok

67

iskola

55

 

 

Rész az egészben: Az életmód jellemzői a Széchenyi lakótelepen24

 

Tömegkommunikációs fogyasztás

1998 júliusában a Széchenyi-lakótelepen 15.702 fő élt. A 4. táblázat a Széchenyi-lakótelepen élő 18 éven felüli polgárok nemek és korszerinti összetételét mutatja.

 

Lakosok

Összesen

18-40 év

41-60 év

61 évtől

Férfi

5.260

3.140

1.846

274

5.954

3.404

2.079

471

Összesen

11.214

6.544

3.925

745

 

A lakótelepen élő felnőttek elsődleges kommunikációs forrása a televízió, mivel gyakorlatilag mindenki (99,5 százalék) nézi a televízió adásait. A tv-készülék előtt töltött idő már-már elképesztő mértékű: a lakosság egyötöde (22 százalék) naponta öt órán keresztül, vagy annál nagyobb mértékben televíziózik, de 17 százaléka napi négy órát, 23 százaléka naponta legalább három órát ül a televíziót nézve25.

A leggyakrabban nézett csatornák a viszonylag új kereskedelmi (és elsősorban szórakoztató műsorokat sugárzó) adók. Ezt követi a két közszolgálati csatorna, s igen jelentősnek mondható a városi televízió nézettsége: a lakótelepi lakosság 31 százaléka naponta nézi a VTV műsorait, s csupán 22 százalék azok aránya, akik egyáltalán nem kísérik figyelemmel a helyi televízió programjait.

 

5 táblázat
” Milyen gyakran nézi a következő csatornákat?” (százfokozatú skála átlagpontjai, illetve a nézési gyakoriság százalékban)

 

Átlag26

Naponta

Soha

TV2, RTL Klub, TV3

81

68

8

MTV1, MTV2

75

60

5

Szolnok TV

58

31

9

MSAT, Z+, Szív TV

55

37

22

Duna TV

47

23

20

Egyéb csatornák

33

18

45

HBO

30

24

63

Angol nyelvű csatornák

21

7

58

Német nyelvű csatornák

19

7

61

 

A nyomtatott sajtó olvasása már közel sem olyan intenzív, mint a televíziózás. Valamilyen napilapot a lakosság 66 százaléka olvas naponta, s a hetilapok olvasása 57 százalékot jellemez heti 1-2 alkalommal, vagy gyakrabban. A folyóiratok és könyvek nem túl gyakori, de rendszeres olvasása a lakótelepen élők jelentős részét jellemzi: könyvet a lakosság 61 százaléka, folyóiratot 43 százaléka olvas havonta 1-2 alkalommal, vagy gyakrabban.

Az intenzívebb elektronikus sajtófogyasztás miatt nem véletlen, hogy a kérdezettek leginkább a helyi televízióból és rádióból tájékozódnak a lakótelepen, illetve a Szolnokon történt eseményekről. A megyei lapok és a helyi sajtó szerepe is kiemelkedő, de a közvetlen családi forrás sem elhanyagolható. A közigazgatási fórumok, vagy az önkormányzati képviselő, valamint az információs társadalom előhírnökeként az Internet gyakorlatilag semmilyen szerepet nem játszanak a polgárok helyi tájékoztatásában.

 

A közösségi kapcsolatok lehetőségei

A lakótelepen élők jelentős része egyáltalán nem ápolja a rokoni és baráti kapcsolatait, a közvetlen szomszédokkal tartott személyes kapcsolat a lakosság fele számára teljesen ismeretlen. Mivel a lakótelepre költözés előtt a lakosság több mint fele Szolnok valamelyik részén élt, ezért a rokonok látogatása gyakoribb a nem lakótelepi részeken.

A cukrászda vagy presszó látogatása – akár a lakótelepen, akár Szolnok más részén – a lakosság 40 százalékát egyáltalán nem jellemzi, ennél is ritkábban fordul elő a lakótelepen élőkkel, hogy valamelyik étteremnek, vagy diszkónak a vendégei.

 

6. táblázat
” Milyen gyakran szoktak Önök járni...” (százfokozatú skála átlagpontjai, illetve a “soha” válaszok százalékos aránya )
27

 

A lakótelepen

Szolnokon

Soha

Átlag

Soha

Átlag

Barátokhoz

35

37

35

35

Cukrászdába, presszóba

41

29

40

27

Rokonokhoz

53

28

36

37

Szomszédokhoz

49

28

Diszkóba

85

7

80

9

Étterembe

88

3

56

14

 

A helyi vendéglátó- és szórakoztatóipar számára igen ritka vendégnek számító lakótelepi felnőttek a város kulturális intézményeit is csak nagyritkán látogatják, illetve a lakosság nagy részének egyáltalán nincs a város hangversenyeiről, kiállításairól vagy más kulturális programjairól semmilyen élménye.

Még a leggyakrabban látogatott könyvtárban is a lakosság több mint fele (54 százalék) egyáltalán nem járt az elmúlt évben, a kiállítások és a hangversenyek gyakorlatilag 30-40 százalék számára nyújtottak élményt, s igazán elgondolkoztató, hogy a város kulturális centrumainak számító művelődési házakban a lakótelepi felnőtt lakosság közel kétharmada (63 százalék) egyáltalán nem vett részt semmilyen programon.

 

7. táblázat
” Az elmúlt évben hány alkalommal járt Ön Szolnokon...” (százfokozatú skála átlagpontjai )
28

 

 

Átlag

Egyszer sem %-ban

Könyvtárban

53

54

Sportmérkőzésen

41

67

Moziban

26

54

Művelődési házban valamilyen programon

17

63

Színházban

15

65

Koncerten,hangversenyen

13

77

Kiállításon,múzeumban

10

64

 

A kulturális és művészeti programok iránti érdektelenséget a kérdezettek elsősorban az idő és pénzhiánnyal magyarázzák.

 

8. táblázat
” Mi az oka annak, hogy nem jár ilyen helyekre Szolnokon? ” (említési arányok, százalékban)

Nincs idő

33

Nincs pénz

29

Családi kötelezettség

11

Egészségi állapot

4

Nincs megfelelő program

8

Budapestre jár színházba, koncertre

1

Unalmasak a programok

2

A lakótelepen nincs megfelelő, be kell menni a városközpontba

5

Válaszhiány

7

 

 

Szolnok: hagyományos vagy multiplex mozi?

 

1999 tavaszán a város teljes területén mértük fel az életmód és értékek mozizásra vonatkozó elemeit.

 

Filmek a hagyományos csatornákon29

A moziba járási gyakoriság tekintetében Szolnokon a legaktívabb korosztálynak a 18-33 évesek mutatkoztak. 22 százalékuk legalább havonta megnéz egy filmet egy moziban. A korcsoportok azonban nagy átlagban évente járnak moziba. Kivételnek számítanak az 53 évnél idősebbek. Számukra a mozi nem alternatíva már. A nemek alapján nem figyelhető meg szignifikáns összefüggés, bár aktívabbnak a férfiak tűnnek. Iskolai végzettség szerint leginkább az érettségizettek szórakozása a mozi - havonta vagy sűrűbben 22 százalék jár -, a diplomások ebbe a kategóriába tartozó aránya 14 százalék.

A család/háztartás összes havi nettó keresetét30 a mozibajárási gyakorisággal összevetve az látható, hogy inkább a ,,közép" keresetűek kikapcsolódási tere a mozi. 18 százalékuk jár havonta vagy sűrűbben., azonban az alacsony keresetűek is eljárnak legalább évente. A családi állapot határozza meg a leginkább moziba járást. A nőtlenek, hajadonok 38 százaléka jár havonta vagy sűrűbben, a házasoknak csak egytizede. Ők leginkább évente keresik fel a mozit.

Nem mondunk újat azzal, hogy a televíziózás nem köthető sem életkorhoz, sem nemhez és iskolai végzettséghez. Televízión filmet azonban leginkább a házasok néznek. Vizsgálatunkból kiderült, hogy az idősebb korosztály 6 százaléka soha nem néz tévét. Ők az alacsony jövedelmi kategóriájú, egyedül élő csoportba tartoznak.

A videózás a 18-33 évesek között a legelterjedtebb. Kétharmaduk néz ilyen módon havonta vagy sűrűbben játékfilmet. Az adatokból az szűrhető le, hogy főként a nők videóznak. A jövedelmi kategóriák tekintetében pedig az látható, hogy a közép és felső jövedelmi kategóriájú csoportok videóznak inkább. A videót inkább a nagycsaládosok nézik, de köztük (3 vagy többen egy háztartásban élők) van a legtöbb ,,soha nem nézi" válaszadók aránya is.

A mozikat valamilyen gyakorisággal látogatók számára a film kiválasztását elsősorban a szereplők és az ismerősi kör véleménye határozza meg, s igen csekély szerepet játszik a mozi kényelme, elérhetősége. A film rendezője, vagy különösen a nemzetisége meglepő módon szintén kevésbé befolyásolja a döntéseket. A meglepetést az indokolja, hogy a legnagyobb filmélményeket tekintve a relatív többség amerikai filmet nevezett meg, de a magyar filmek említése is számottevő.

 

9. táblázat
Milyen szempontok alapján választja ki a moziban megnézendő filmet? Osztályozzon úgy, ahogyan az iskolában szokás! Adjon egyest, ha egyáltalán nem és adjon ötöst, ha leginkább ezek alapján választja ki a moziban megnézendő filmet ! (százfokozatú skála)

 

Átlagpont

A film szereplői alapján

69

Ismerősei (barát, családtag, partner) ajánlására

60

A film reklámja alapján

53

Kritikák alapján

44

A film rendezője alapján

40

A mozi kényelme, kulturáltsági szintje alapján

37

A film nemzetisége alapján

31

A jegyárak alapján

27

A mozi közelsége alapján

16

 

A korábbi eredmények arra engednek következtetni, hogy a felnőtt szolnokiak többsége inkább elzárkózik a város mozizási lehetőségeinek bővítésétől. A lakosság 65 százaléka a multiplex mozik, míg 62 százaléka a művészfilmek kialakítását nem tartotta szükségesnek. Figyelemreméltó, hogy ezeket a minőségi szórakozási alternatívákat csak kevéssel előzi meg a városfejlesztési célkategóriákban a fogyasztói társadalom egyik - hazánkban - újabb irányzata a bevásárlóközpontok építése. Bár elgondolkodtató, hogy a bevásárlóközpontokat inkább a városon kívülre építenék a megkérdezettek.

 

10. táblázat
Mennyire tartja szükségesnek az alábbi városfejlesztési elképzeléseket a városban? Osztályozzon úgy, ahogy az iskolában szokás! Adjon egyest, ha egyáltalán nem tartja annak, és adjon ötöst, ha leginkább szükségesnek gondolja.

Osztályzat

1

2

3

4

5

Nem tudja

Átlag31

Szolnok szúnyogmentesítése

1

0

3

3

92

1

97

Fásítás, zöldterületek növelése

1

0

3

13

83

1

94

Aszfalt utak kiépítése (javítása) Szolnokon

1

0

5

16

77

1

93

A szociális problémák hatékonyabb kezelése

0

1

6

22

71

1

91

Az önkormányzat anyagi helyzetének javítása

2

1

8

14

71

4

90

A köztisztaság javítása

1

4

7

21

67

1

87

A lakások számának növelése

2

2

8

23

64

2

87

Kerékpárutak bővítése

1

1

2

12

21

1

86

A Főiskola fejlesztése

3

2

11

27

54

3

83

A Tiszaliget jobb kihasználása

5

2

14

25

52

2

80

Kulturális élet gazdagítása, színesítése

2

2

20

25

47

4

80

A tömegsport fejlesztése

4

4

18

25

44

5

76

Hazai vállalkozások, külföldi beruházások letelepítése

11

6

13

20

42

5

70

A 4. Sz főközlekedései út autóúttá fejlesztése

12

6

14

18

44

6

70

A Tiszaparti sétány kiépítése az Indigóházig

13

8

17

20

42

2

68

A Kossuth tér alakítása központi főtérré

16

9

15

19

39

2

65

A Sétálóutca kialakítása

20

5

15

16

42

1

64

A Művésztelep rekonstrukciója

15

8

22

15

35

4

62

A szemétszállítás minőségének és gyakoriságának javítása

19

8

21

21

30

1

59

A Szapáry utcából gyaloghíd építése a Tiszaligetbe

30

10

14

15

30

1

52

Több műalkotás, szobor kihelyezése Szolnok parkjaira

17

17

27

13

23

3

52

Bevásárlóközpont(ok) építése a városon kívül

39

13

15

10

22

1

40

Bevásárlóközpont(ok) építése a városon belül

49

16

13

9

14

1

30

Többtermes (multiplex) mozi(k) építése

51

14

16

8

10

2

28

Művészfilmek vetítésére alkalmas mozi(k) kialakítása

48

14

19

8

9

3

28

 

 

Filmélmények

A befogadást vizsgáló szociológia alaptémája a meghatározó filmélmény-vizsgálat. Jelen kutatásban az 1946 előtt születetteknek a magyar film volt a legemlékezetesebb (36%), bár a ,,nem tudom" kategóriát (34%) is közülük említették leginkább. Fontos, hogy egyedül ebben a korosztályban értek el az európai filmek legalább 10 százalékot. Az egyéb nemzetiségű filmet jelölők - feltehetően az elmúlt évtizedekben még sokkal gyakoribb és nem főváros-centrikus filmhetek és a társadalmi forgalmazás következtében - főként a középkorosztály (34-52 évesek) tagjai. A korcsoportok között a magyar film- élmény egyenletesen csökken. Ezzel fordított utat jár be az amerikai film ,,karrierje". Az iskolai végzettség tükrében az látszik, hogy magyar filmet az érettségizettek és a legfeljebb 8 általánossal rendelkezők, európai filmet inkább a diplomások jelöltek. Az amerikai filmek dominanciája csak a legfeljebb 8 általánost elérők esetében dőlt meg.

 

 

11. táblázat
Alapfilm-élmények a korosztályok és az iskolai végzettség tükrében (%)

 

 

1912-1946 között születettek

maximum 8 általános

1947-1965 között születettek

szakmunkás-képző

1966-1982 között születettek

érettségi

diploma

nem tudom

34

40

27

30

25

26

18

magyar film

36

28

16

20

8

17

19

európai film

12

5

6

7

5

15

15

amerikai film

17

26

48

42

62

51

49

egyéb nemzetiségű film

0,5

2

3

2

 

1

 

N (fő)

159
32%

104
21%

162
32%

114
23%

179
36%

190
38%

92
18%

 

A nemek tekintetében a nők feleltek az alapfilm-élmény kérdésre több ,,nem tudommal", de közülük kétszer annyian jeleztek magyar filmet, mint a férfiaknál, akiknek főként az amerikai filmek okoztak maradandó élményt.

 

 

Összegzés

 

Úgy véljük, hogy ezzel az előtanulmánnyal jól észrevehetően jeleztük azt, hogy a globalizáció, a westernizáció hatásai kivédhetetlenek. A lokalitás prizmája az, ahol - ha van helyi program, humán erőforrás - a tömegkultúra károsnak gondolt hatásai feloldódhatnak, sajátos magyarországi, szolnoki értelmet kaphatnak.

Szolnok esetében a trendek visszatükröződnek a lakosság tömegkommunikációs-fogyasztási szokásain. A hagyományos mozi visszaszorulásának lehetünk tanúi. Az új, a multiplex kultúra azonban még nem elég erős. Az individualizáció és a közösségiség határán vagyunk. A presztizsértékű ,,plazás" életformára a megkérdezettek többsége még nem hangolódott rá. A mozi megújulási alternatíváját a 25 évnél fiatalabbak jelenthetik, akik szívesen moziznak. Őket pedig személyes marketinggel, a társadalmi forgalmazás új módszereivel - média tanárok, kortárs segítők, ifjúság-segítők, belvárosi klubok bevonása - lehet ,,megcélozni", orientálni.

A térkapcsolati elemzésből azt látjuk, hogy a mozi vonzó hatása leginkább Szolnokra irányul, de megfigyelhető a kistérségi központok – Karcag, Törökszentmiklós, Jászberény, Kunszentmárton – és alközpontok – Kisújszállás, Mezőtúr, Martfű, Kunhegyes, Jászapáti, Cserkeszőlő - valamint a szomszéd megyéhez tartozó települések, – Cegléd, Budapest, Csongrád, Szarvas – vonzása is. Az egyéb településeken a mozik már megszűntek.

A továbblépéshez, az információs társadalom hatékony fogadásához szükséges az a rendszerelvű koordináció, amely biztosítja, hogy a településeken, kistérségekbe a tömegkommunikációs szerkezeti elemek ne csak a központban létezzenek. Ezért tartjuk szükségesnek – a vidék- és városfejlesztés új szegmenseként – a tényleges kommunikációs hálózatok területi alakzatainak felmérését, a települések, kistérségek kommunikációs stratégiáinak kialakítását.

 

 

Jegyzetek

 

1 Hamar Anna- Murányi István -Szoboszlai Zsolt: Az ifjúság és közművelődés helyzete Szolnokon 1997-ben. Kézirat
Murányi István -Szoboszlai Zsolt: Életmód és drogfogyasztás a szolnoki fiatalok körében. 1998. Kézirat
Murányi István -Szoboszlai Zsolt: Ifjúsági életmód és szokásvizsgálat Jász-Nagykun-Szolnok megyében. 1998. Kézirat

2 Itt egyrészt a tömegkommunikációra, valamint a különböző életmódszegmensekre gondolunk.

3 Szarvák Tibor: Térkapcsolatok Jász-Nagykun-Szolnok megyében. MTA RKK ATI Szolnoki Társadalomkutató Csoport. Kézirat 1999.

4 A 78 fős települési alapsokaságból 73 önkormányzat küldte vissza a kérdőívet.

5 a legalacsonnyabb érték: 18, legmagasabb érték: 300.

6  a legalacsonyabb érték: 1, a legmagasabb érték: 81.

7  a legalacsonyabb érték: 1976, a legmagasabb érték: 1999

8 a legalacsonyabb érték: 2, a legmagasabb érték: 122

9 a legalacsonyabb érték: 1, a legmagasabb érték: 21

10 a legalacsonyabb érték: 1984, a legmagasabb érték: 1997.

11 a legalacsonyabb érték: 4, a legmagasabb érték: 88

12 a legalacsonyabb érték: 0, a legmagasabb érték: 52

13 a legalacsonyabb érték: 1975, a legmagasabb érték: 1997

14 a legalacsonyabb érték: 2, a legmagasabb érték: 97

15 a legalacsonyabb érték: 0, a legmagasabb érték: 4

16 a legalacsonyabb érték: 1970, a legmagasabb érték: 1992.

17 a legalacsonyabb érték: 6, a legmagasabb érték: 242

18 a legalacsonyabb érték: 1, a legmagasabb érték: 10

19 a legalacsonyabb érték: 1982, a legmagasabb érték: 1999

20 a legalacsonyabb érték: 3, a legmagasabb érték: 298

21 a legalacsonyabb érték: 0, a legmagasabb érték: 173

22 N=481

23 Szoboszlai Zsolt: Az ifjúság és közművelődés helyzete Szolnokon 1997-ben. Kézirat

24 N=800 Hamar Anna - Szoboszlai Zsolt: A Széchenyi-lakótelep szociológiai vizsgálata 1998. Kézirat

25 A tévézési szokások: 1. Naponta maximum 1 órát: 11 százalék; 2. Naponta maximum 2 órát: 22 százalék; 3. Naponta maximum 3 órát:23 százalék 4. Naponta maximum 4 órát: 17 százalék; 5. Naponta 5 órát vagy többet: 22 százalék; 6. Napi 1 óránál kevesebbet: 5 százalék.
A százfokozatúra transzformált (0: ha napi egy óránál kevesebbet, 100: ha 5 órát vagy többet tévézik) skála átlagértéke az előző értékekkel számolva: 52 pont.

26 Az eredeti ötfokozatú skála értékei: 1: naponta, 2: hetente többször, 3: hetente, 4: ritkábban, 5: soha.

27 Az eredeti skála értékei: 1: soha, 2: ritkábban, 3: havonta 1-2 alkalommal, 4: hetente 1-2 alkalommal, 5: naponta

28 Az eredeti skála értékei: 1: 1-3 alkalommal, 2: 4-6 alkalommal, 3: 7-10 alkalommal, 4: 10-20 alkalommal, 5: 20 vagy több alkalommal.

29 N=500 Szoboszlai Zsolt: A szolnoki közvélemény 1999. Kézirat

30 Kategóriák: alacsony: 9.000-58.000, közép: 59.000-69.160, magas: 69.900-2.500.000 Ft

31 Eredeti értékek: 1-egyáltalán nem, 2-inkább nem, 3-is-is; 4-inkább igen, 5-teljes mértékben
A 100 fokú skála akkor lenne 0, ha mindenki elutasítaná az adott kategóriát és akkor lenne 100, ha mindenki támogatná az adott dimenziót