Dr. Neumark Tamás

 

 

A jóléti modellváltás gyakorlati lépései.
A közösségi gondozás közösérdekeltségű együttműködése.

 

A globális integráció rideg piaci logikája szerint az elkövetkező évszázadban a munkaképes lakosság nyolcvan százaléka állástalan lesz!

A társadalmi és gazdasági jólét csak az emberi életlehetőségek, életminőségek javításával érhető el. Képzetlen, rossz egészségi állapotú emberekkel viszont nem lehet egy modern gazdaságot létrehozni! Ezek evidenciák, de a felismerésen túl ma már tenni is kellene valamit.

A globalizáció egyik legkegyetlenebb csapdája az, hogy a nemzetállamok törvényeikkel nem tudják többé szabályozni a munka világát. Ez pedig szükségessé tesz egy szociális integráción alapuló jóléti rendszerváltást. Ez az integráció vezethet a társadalmi alrendszerek közötti kölcsönös és egyenrangú kapcsolatokhoz.

A szociális és egészségügyi ellátórendszer összehangolása lehetővé tenné a közösségben élő ember sokoldalú és folyamatos egészségügyi, szociális, és mentálhigiénés gondozását és támogatását. Ez az európai normáknak is megfelelő decentralizált modell viszont feltételezi az önkormányzatok és a civil szféra együttműködését.

 

Így visszatérhetsz az első osztott ablakhoz

Így jutsz el a teljes szöveghez