Pálmai Zoltán

 

 

A PARK A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS BEVÁLT ESZKÖZE

 

Az országot járó egyre több helyen találkozik a felirattal: “Ipari Park”. Az ujságolvasó szeme rendszeresen megakad egy-egy tudósításon arról, hogy valahol ipari parkot terveznek, építenek vagy éppen avatnak. Igaz, kicsit zavarba jöhet, ha arra kíváncsi, mi is hát az az ipari park, és összeveti ezeket a tudósításokat, mert az olvasott részletek nehezen akarnak egyetlen képpé összeállni.

Nem a tudósítások problémája ez, a PARK maga ilyen: azóta, hogy sajátos gazdasági képződményként megjelent, sokat és főleg több irányban alakult. Éppen ez az egyik legjelentősebb sajátossága: a jól működő ipari park idomul a környezetéhez, annak adottságaihoz és nehézségeihez, egy-egy térség szerves részévé válik, mi közben e térségnek új fejlődési perspektívát nyit.

A PARK, mint gazdaságélénkítő eszköz, több szempontból is hasznos: a leépült tradicionális ipar helyén új ipari ágazatok létrehozását segítheti, fejletlen régiók iparosításához járulhat hozzá, az élenjáró technológiák széles körű alkalmazását szolgálhatja, mindezekkel növelve a foglalkoztatást, termelékenységet, stb. Itt e rövid összefoglaló keretében a PARK egy komplex oldalával, a regionális fejlesztésben betöltött szerepével foglalkozunk.

 Így visszatérhetsz az első osztott ablakhoz

Így jutsz el a teljes szöveghez