FleischerTamás

 

 

Medence és átjáróház

Gondolatok a globális és helyi kapcsolatrendszerek viszonyáról

(Hazai közlekedésstratégiai elképzelésekhez kapcsolódó példákkal.)

 

A helyes közlekedésstratégia javíthat az emberek életesélyein!

A globalizmus önmagában nem tesz egy-egy térséget automatikusan könnyen elérhetővé és fejlődőképessé. A fizikai hálózati kapcsolatrendszerek milyensége nagyban befolyásolja egy adott térség (település, régió, ország, stb..) működését, és lehetőségeit.

A tanulmány pontosan és érthetően definiálja azokat a fogalmakat, melyekkel egy adott térbeli struktúra leírható és jellemezhető. A fogalmak megismerése mellett arról is képet kapunk, hogy egy adott elem meghatározó mivolta milyen előnyökkel és hátrányokkal járhat.

Az "elérhetőség", az "elszigeteltség", az "elkerülhetőség", az "átszelhetőség" fogalmával, és a "burok", a "medence", és az "átjáróház" metaforáival nemcsak egy adott térség vagy hely úthálózata jellemezhető, hanem az adott hely, terület érvényesülési esélyei is.

Az átgondolt tervezésre azért van szükség, mert például a különböző fejlettségű területek ugyanazon struktúrából nem ugyanannyit profitálnak. S az sem igaz, hogy egy adott térség annál fejlettebb lesz, minél nagyobb az ott bonyolódó tranzitforgalom. S baj az is, hogy az eddig megépült autópályák nem alkotnak új struktúrát, hanem tovább erősítik az ország főúthálózatának Budapest-centrikus szerkezetét.

 

Így visszatérhetsz az első osztott ablakhoz

Így jutsz el a teljes szöveghez